ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตรวจคัดกรองลูกเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก จากต่างพื้นที่ ในเขตอำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของเรือจัดซื้ออุปกรณ์กรป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ ติดไว้ที่เรือประมง และกำชับให้ลูกเรือประมงสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกราย การดำเนินงานได้รับความร่วมมือดี ทั้งจากเจ้าของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และลูกเรือประมง