ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำงานรักษาความสะอาด