ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจการบันทึกพิกัดลงในเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่ติดตั้งบนเรือประมง ที่ชาวประมงบางส่วนยังทำไม่ถูก ทำให้สุ่มเสี่ยงในการเข้าไปทำการประมงในพื้นที่ห้ามทำการประมง โดยดำเนินการไปทั้งสิ้น 68 ลำ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือประมง