ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

 

ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจการบันทึกพิกัดลงในเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่ติดตั้งบนเรือประมง ที่ชาวประมงบางส่วนยังทำไม่ถูก ทำให้สุ่มเสี่ยงในการเข้าไปทำการประมงในพื้นที่ห้ามทำการประมง โดยดำเนินการไปทั้งสิ้น 68 ลำ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือประมง