ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |  อ่าน: 300 ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง Mr.Mark Nicholson /MCS Consultant และ Mr.Peter Lawrence Southen /MCS Advisor สังกัด Ocean mind พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานทีผ่านมาจากผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประมงและสหวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย