แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[2022-03-03] แนะนำหน่วยงาน (งานนำเสนอ 2565).. [2022-01-25] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2021-11-10] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2021-03-31] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องแจ้งปิ.. [2020-12-23] ประวัติของหน่วยงาน.. [2020-11-07] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-11-06] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-03-31] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส..

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 ด่านฯ เชียงใหม่

 

 

ต.ค.63

 

 

พ.ย.63

 

 

ธ.ค.63

 

 

ม.ค.64

 

 

ก.พ.64

 

 

มี.ค 64

 

 

เม.ย 64

 

 

พ.ค 64

 

 

มิ.ย 64

 

ก.ค 64

ส.ค 64

ก.ย 64

 

 ด่านฯ ตาก

 

ต.ค.63

 

 

พ.ย.63

 

 

ธ.ค.63

 

 

ม.ค.64

 

 

ก.พ.64

 

 

มี.ค 64

 

63

เม.ย 64

 

พ.ค 64

 

มิ.ย 64

 

ก.ค 64

 

ส.ค 64

 

 ก.ย 64