ติดต่อศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ติดต่อศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) 


  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

   เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150 

  โทรศัพท์  (053)777504

  โทรสาร   (053)777505

E-mail : ossfish@hotmail.com

Facebook คลิก

คลิกดู แผนที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)