แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[2021-03-31] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องแจ้งปิ.. [2020-06-30] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-03-31] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-02-17] รายงานประจำปี 2562.. [2020-02-17] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2019-10-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดสถานที่ใช้ในการเก็บรักษ.. [2018-03-23] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่องกำหนดรูปแบบการกรอก.. [2018-03-06] แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าปลาอันดับ Siluriformes เพื่อกา.. [2017-07-14] รายงานประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)..

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เผยเเพร่: 2017-07-14 |  อ่าน: 537 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563