แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[2022-03-03] แนะนำหน่วยงาน (งานนำเสนอ 2565).. [2022-01-25] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2021-11-10] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2021-03-31] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องแจ้งปิ.. [2020-12-23] ประวัติของหน่วยงาน.. [2020-11-07] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-11-06] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-03-31] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส..

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

                                             แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
                    ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

                                                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

                                                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564