แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[2021-03-31] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องแจ้งปิ.. [2020-06-30] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-03-31] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-02-17] รายงานประจำปี 2562.. [2020-02-17] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2019-10-11] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดสถานที่ใช้ในการเก็บรักษ.. [2018-03-23] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่องกำหนดรูปแบบการกรอก.. [2018-03-06] แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าปลาอันดับ Siluriformes เพื่อกา.. [2017-07-14] รายงานประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)..

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2017-07-14 |  อ่าน: 1,001 ครั้ง

 

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 ด่านฯ เชียงใหม่

 

ต.ค.62

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ม.ค.63

ไม่มี

ข้อมูล

มี.ค.63

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

 

 ด่านฯ ตาก

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

 

 ด่านฯ หนองคาย

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ไม่มี

ข้อมูล

 

 ด่านฯ มุกดาหาร

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

 

 ด่านฯ อุบลราชธานี

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

 

 ด่านฯ นครพนม

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

 

 ด่านฯ สุรินทร์

 

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล