แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีพ.ศ.2564-2565

 ด่านตรวจประมงตาก


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีพ.ศ.2564-2565  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ...  126   วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำน...  96  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ...  95  วันที่ 26 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ...  95  วันที่ 1 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำ...  82  วันที่ 2 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำ...  81  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ...  78  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น...  77  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น...  75  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ...  75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตาก

     ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     Takfishtrade@hotmail.co.th   055563391   055563391