บุคลากรด่านตรวจประมงตาก
นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก
    


นายธีรยุทธ วิเศษศรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพสิษฐ์ พยา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชยานันต์ แก้วมีบุญ

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
(จ้างเหมาบริการ(จ้างเหมาบริการ))
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก