บุคลากรด่านตรวจประมงตาก
นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก
    


นายธีรยุทธ วิเศษศรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายพสิษฐ์ พยา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก