นายกิตติภพ จันทรประวัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายนภ การะบุตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธัชศึก คุ้มพร้อม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิชัย บวบสด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวชยานันต์ แก้วมีบุญ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     Takfishtrade@hotmail.co.th   055563391   Line : @170jhtjn