แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมนุหลักด้านขวา


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
 ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 64 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 65

 

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
 ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 63  พฤศจิกายน 63  ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64

 มีนาคม 64 เมษายน 64 พฤษภาคม 64 มิถุนายน 64 กรกฎาคม 64 สิงหาคม 64 กันยายน 64

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013