แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เมนุหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
 ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,061)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,043) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,860) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,835) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,793) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,699) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,413) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,305) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,303) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316