ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account


[2022-03-09] แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2021-10-19] ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Accoun.. [2021-09-22] ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พน.. [2021-07-30] ประวัติหน่วยงาน.. [2021-06-17] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2020-12-02] สถิติการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งออก) ปลาบู่ออกนอกราชอาณาจักร.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. [2017-09-13] การแจ้งดำเนินการส่งออกส่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account  

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เปิดตัว  Line Official Account

“จีเอพี กรมประมง” 

ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

ติดตาม และสอบถามเกี่ยวกับการออกใบรับรอง

ค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง

ยื่นขอการรับรองผ่านระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

เพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้

?? คลิกลิงค์ : https://lin.ee/NUAuw6R

?? หรือแสกน QR Code