แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-03-09] แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2021-10-19] ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Accoun.. [2021-09-22] ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พน.. [2021-07-30] ประวัติหน่วยงาน.. [2021-06-17] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2020-12-02] สถิติการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งออก) ปลาบู่ออกนอกราชอาณาจักร.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. [2017-09-13] การแจ้งดำเนินการส่งออกส่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


---- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ---- 
 ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 66
----------------------------------------------------------

ด่านตรวจประมงเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 64 พฤศจิกายน 64 ธันวาคม 64 มกราคม 65 กุมภาพันธ์ 65

มีนาคม 65 เมษายน 65 พฤษภาคม 65 มิถุนายน 65 กรกฎาคม 65 สิงหาคม 65 กันยายน 65

  ด่านตรวจประมงเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 63  พฤศจิกายน 63  ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64

 มีนาคม 64 เมษายน 64 พฤษภาคม 64 มิถุนายน 64 กรกฎาคม 64 สิงหาคม 64 กันยายน 64