ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565


[2022-10-12] หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก “ร่วมใจ” ดำเนินงานช่วยเหล.. [2022-09-30] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่.. [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565.. [2022-08-19] ประกาศกรมประมง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพ.. [2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ.. [2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ.. [2022-06-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแด.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2565 


วันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุเดช  สุโกมล นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์  ปทุมรัศมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นำพันธุ์สัตว์น้ำและเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษา (คลองซำรัง) หมู่ที่ 15 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะโกก จำนวน 150,000 ตัว,ปลากาดำ จำนวน 10,000 ตัว, ปลาบ้า จำนวน 120,000 ตัว ปลากระแห จำนวน 20,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 96 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน  300,096 ตัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี