ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการ “ร่วมใจ.. [2021-10-11 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในพื้นที่รับน้ำของโครงการบ.. [2021-09-21 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-09-16 ] การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามแผ.. [2021-08-18 ] โครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งสุโขทัยและบางระกำ.. [2021-08-17 ] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล.. [2021-06-30 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-18 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-15 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนสันตะเคียน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด.. [2021-06-10 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

 เผยเเพร่: 2021-06-10  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 95 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร ใบบาง เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  แก้วต๋า เจ้าพนักงานประมง นำพันธุ์สัตว์น้ำเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,095 ตัว และแหล่งน้ำธรรมชาติสาธารณประโยชน์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,095 ตัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี