โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-09-16 ] การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามแผ.. [2021-08-18 ] โครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งสุโขทัยและบางระกำ.. [2021-08-17 ] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล.. [2021-06-30 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-18 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-15 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนสันตะเคียน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด.. [2021-06-10 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-10 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-09 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2021-06-08 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล 

 เผยเเพร่: 2021-06-08  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร  ใบบาง เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปล่อยลงแหล่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, ทรบ.วังมะขาม ตำบลหนองแขม และประตูระบายน้ำวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว