โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล


[2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ.. [2022-07-18] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ.. [2022-06-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่.. [2022-06-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแด.. [2022-06-08] ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำน้ำแควน้อย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ.. [2022-05-12] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. [2022-03-31] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “ 1 เมษา วันข้า.. [2022-03-28] สส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล 


วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร  ใบบาง เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปล่อยลงแหล่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, ทรบ.วังมะขาม ตำบลหนองแขม และประตูระบายน้ำวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว