HOPE FOR THE BEST MOAC HOPE ควบคู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมประมง FISHERIES

HONESTY   มีคุณธรรม ... ซื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

OWNERSHIP   รับผิดชอบร่วมกัน ... มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

PROMPT TO CHANGE   พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ... พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

ESTABLISH   สร้างสรรค์ ... กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   254   ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   236  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  216  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565   209  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  185  ส่งมอบปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนน...  175  ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ศพก) กิจ...  164  วันนี้เราเปิดร้าน Fisherman shop @Yala แล้วค๊าาาา   161  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จ...  158  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมา...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ