ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อโควิด-19 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอรามัน ออกประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อโควิด-19  ณ ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และผู้ที่มาติดต่อราชการ  ณ สำนักงานประมงอำเภอรามัน และออกสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อนำข้อมูลพื้นฐาน มาปรับปรุงในบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ พร้อมทั้งสำรวจผลผลิตการทำประมงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ