สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง วันที่ 25-27 มกราคม 2564 นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และนายอาหามะ กายุ เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกาตอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และหมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  206   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  204  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    157  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   149  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   130  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  123  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ