สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง วันที่ 25-27 มกราคม 2564 นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และนายอาหามะ กายุ เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกาตอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และหมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  412   การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    276  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    235  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   212  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...  195  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำ...  188  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   179  รณรงค์    178  เวทีชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งค...  170  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  161


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ