จัดประชุมประชาคมเพื่อกำหนดให้แม่น้ำปัตตานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


จัดประชุมประชาคมเพื่อกำหนดให้แม่น้ำปัตตานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา และคณะกรรมการสำรวจและศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของแม่น้ำปัตตานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอท้องที่เป็นประธาน  เพื่อขอความคิดเห็นในการกำหนดให้แม่น้ำปัตตานีท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อนำมาเป็นมติในการประกาศกำหนดให้แม่น้ำปัตตานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ