งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-28  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 420 ครั้ง
 

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมออกร้านนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าแปรรูปประมงโดยกลุ่มเกษตรกร อาทิเช่น ปลาส้ม ปลาตากแห้ง ปลาเผา   ภายในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา ซึ่งมีประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้การสนับสนุนสินค้าแปรรูปประมงอย่างเนื่องแน่น  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ยกย่องเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสาขาต่างๆ  เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น รวมทั้งสหกรณ์ดีเด่น อีกด้วย  


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,900)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,432) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,029) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (985) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (899) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (895) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (879) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (837) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (821) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (815) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (732) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (704) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (691) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (686) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (683) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (657) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (657) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (655) แบบฟอร์มคำขอ.. (649) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (639)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000