งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมออกร้านนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าแปรรูปประมงโดยกลุ่มเกษตรกร อาทิเช่น ปลาส้ม ปลาตากแห้ง ปลาเผา   ภายในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา ซึ่งมีประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้การสนับสนุนสินค้าแปรรูปประมงอย่างเนื่องแน่น  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ยกย่องเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสาขาต่างๆ  เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น รวมทั้งสหกรณ์ดีเด่น อีกด้วย  

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ