ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานในเรือประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานในเรือประมง                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้มีผู้ว่างงานจำนวนมาก ขณะเดียวกันสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแจ้งว่าผู้ประกอบการประมงขาดแคลนแรงงานในภาคประมง กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธืให้กับแรงงานที่ว่างงานมาทำงานในกิจการประมงทะเล โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้สามารถสแกน QR Code เปิดภาพ และดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  202   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  191  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    146  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   145  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   141  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  119  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   117  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   116  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  111  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ