ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-15  |   ข่าววันที่: 2020-10-15 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

         15  ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำโมกราช หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา  ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563  จำนวน 500,000 ตัว โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

          ทั้งนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ทหาร ข้าราชการ และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,854)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,395) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (975) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (909) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (852) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (821) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (801) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (785) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (783) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (775) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (699) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (679) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (661) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (646) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (636) แบบฟอร์มคำขอ.. (614) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (605) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (601) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (601) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (599)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000