ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563          15  ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำโมกราช หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา  ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563  จำนวน 500,000 ตัว โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

          ทั้งนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ทหาร ข้าราชการ และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ