ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 8 นายจิตจรูญ ตันติวาลา เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมติดตามการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 8 นายจิตจรูญ ตันติวาลา เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมติดตามการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-02  |   ข่าววันที่: 2017-08-01 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

1 สิงหาคม 2560 นายจิตจรูญ ตันติวาลา ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และถูกต้องตามระเบียบฯ และโครงการเร่งด่วนตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดยะลา สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายและมีสิทธิภาพ โดยมีนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,719)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,320) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (860) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (793) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (781) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (732) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (718) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (667) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (646) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (636) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (621) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (616) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (599) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (553) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (545) แบบฟอร์มคำขอ.. (537) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (532) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (514) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (510) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (495)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000