จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563         28 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา   นายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงน้ำจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม

      ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง(เพิ่มเติม) และการพิจารณายกเลิกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังคลองสาคอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  160   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  107  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ