โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-25  |   ข่าววันที่: 2017-07-25 |  อ่าน: 417 ครั้ง
 

25 กรกฎาคม 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา    เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ   ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ให้บริการแนะนำความรู้ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลา รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประมง แก่ประชาชนในพื้นที่  สำหรับ กำหนดการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯนั้น  จังหวัดยะลาได้กำหนดจัดงานฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองยะลา  และในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

  •  Hits 10 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (2,023)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,530) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,334) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,289) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,221) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,211) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,113) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (985) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (947) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (935)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000