จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-04  |   ข่าววันที่: 2020-08-04 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

4 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4- 6 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งการอบรม 3 รุ่นๆละ 10 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา รุ่นที่ 2 เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง  และรุ่นที่ 3 เกษตรกรในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี บรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,815)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,361) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (927) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (852) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (822) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (770) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (757) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (752) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (718) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (708) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (668) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (647) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (634) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (601) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (597) แบบฟอร์มคำขอ.. (585) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (571) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (570) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (553) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (544)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000