คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ เปิดสระน้ำ หว่านแหจับปลา นำรายได้พัฒนาชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ เปิดสระน้ำ หว่านแหจับปลา นำรายได้พัฒนาชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-15  |   ข่าววันที่: 2020-07-15 |  อ่าน: 236 ครั้ง
 

15 กรกฎาคม 2563  ณ บึงเจาะกะลากี บ้านจือลาฆี หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ จัดกิจกรรมเปิดขายบัตรหว่านแหจับปลา เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยเพิ่มเติม และส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,903)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,435) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,032) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (992) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (909) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (908) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (888) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (841) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (829) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (817) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (736) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (706) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (699) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (691) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (684) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (674) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (665) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (660) แบบฟอร์มคำขอ.. (657) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (640)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000