ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 309 ครั้ง
 

     16 มิถุนายน 2563  ณ โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา –ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยCOVID-19และเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดให้เป็นอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

     


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,927)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,444) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,092) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,035) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (944) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (943) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (941) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (861) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (858) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (830) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (751) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (721) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (715) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (715) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (708) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (699) แบบฟอร์มคำขอ.. (688) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (687) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (683) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (655)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000