ประมงร่วมใจ สู้ภัยโควิด19

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประมงร่วมใจ สู้ภัยโควิด19 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |   ข่าววันที่: 2020-04-23 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

23 เมษายน 2563  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. พื้นที่อำเภอบันนังสตา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และนายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา มอบสนับสนุนปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 30 ราย

2. พื้นที่อำเภอยะหา ซึ่งมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา พร้อมด้วยประมงจังหวัดยะลา และนางสาวเยาวดี ศรีรามประมงอำเภอยะหา ร่วมมอบสนับสนุนปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 20 ราย

3. พื้นที่อำเภอกาบัง มีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอกาบัง พร้อมด้วยประมงอำเภอยะหา รับผิดชอบดูแลด้านประมงอำเภอกาบัง ร่วมมอบพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 10 ราย

ทั้งนี้ โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา(ปลาตะเพียน ,ปลาบ้า,ปลานิล)จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,719)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,321) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (860) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (793) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (781) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (732) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (718) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (669) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (652) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (636) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (624) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (616) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (599) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (553) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (547) แบบฟอร์มคำขอ.. (538) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (534) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (516) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (510) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (499)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000