ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-07 |  อ่าน: 716 ครั้ง
 

7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ร่วมออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบร้านอาหารสัตว์   ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด  ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ตามโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าผู้ประกอบการ จำนวน 7 ร้านในเขตพื้นที่ดังกล่าว ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พศ.2558 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,884)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,416) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,007) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (969) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (879) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (862) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (835) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (821) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (809) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (809) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (716) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (695) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (675) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (674) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (670) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (636) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (635) แบบฟอร์มคำขอ.. (633) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (627) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000