ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-06 |  อ่าน: 463 ครั้ง
 

    วันที่ 6 มิถุนายน 2560  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  โดยมีนายอำนวย ยกสมบัติ อัยการจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ  พ.ต.ท. อุทัย การะเกษ แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เป็นกรรมการ  และนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,968)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,472) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,205) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,111) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,056) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,026) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,018) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (901) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (880) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (860) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (808) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (776) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (763) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (762) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (743) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (740) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (732) แบบฟอร์มคำขอ.. (725) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (721) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (691)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000