ตรวจประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ตรวจประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


11 กันยายน 2561  คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง  ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมตรวจประเมินเกษตรกร ราย นายศักดิ์สรี สง่าราศี ซึ่งเป็นเกษตรกร Smart Farmer ดีเด่นของจังหวัดยะลา เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ในงานครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 92 พ.ศ.2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561  โดยมีนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   116  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ