ตรวจประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ตรวจประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-13 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

11 กันยายน 2561  คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง  ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมตรวจประเมินเกษตรกร ราย นายศักดิ์สรี สง่าราศี ซึ่งเป็นเกษตรกร Smart Farmer ดีเด่นของจังหวัดยะลา เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ในงานครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 92 พ.ศ.2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561  โดยมีนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมให้การต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,904)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,436) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,032) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (998) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (913) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (912) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (889) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (843) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (830) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (817) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (736) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (706) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (692) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (686) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (685) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (665) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (662) แบบฟอร์มคำขอ.. (658) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000