ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-08  |   ข่าววันที่: 2018-08-08 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

8 สิงหาคม 2561 ณ พรุวังพญา หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ร่วมกับ อำเภอรามัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธี  และนายสมปอง แสงทอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการจัดพิธี  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาบึก และปลาชะโอน รวมจำนวน 1ล้านตัว นอกจากนี้ยังเป็นการเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน และที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม และต้นยางยูง รวมจำนวน 200 ต้น ซึ่งมีข้าราชการส่วนราชการต่างๆ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  นักเรียน ทหาร ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,565)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,243) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (705) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (665) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (642) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (503) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (480) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (457) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (451) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (429) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000