ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


8 สิงหาคม 2561 ณ พรุวังพญา หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ร่วมกับ อำเภอรามัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธี  และนายสมปอง แสงทอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการจัดพิธี  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาบึก และปลาชะโอน รวมจำนวน 1ล้านตัว นอกจากนี้ยังเป็นการเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน และที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม และต้นยางยูง รวมจำนวน 200 ต้น ซึ่งมีข้าราชการส่วนราชการต่างๆ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  นักเรียน ทหาร ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ