จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-25  |   ข่าววันที่: 2018-07-25 |  อ่าน: 449 ครั้ง
 

25 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณพรุกง หมู่ที่  2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  1 ล้านตัว และปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมปอง แสงทอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯ  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

          นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของประชาชน และแสดงถึงความสามัคคี ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพี่น้องประชาชนชาวยะลา ตลอดจนได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์อย่างยั่งยืนสืบไป สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา เทศบาลตำบลยุโป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขายะลา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,883)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,416) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,006) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (967) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (879) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (862) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (835) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (821) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (809) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (809) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (695) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (674) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (674) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (670) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (635) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (634) แบบฟอร์มคำขอ.. (633) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (626) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000