จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-25  |   ข่าววันที่: 2018-07-25 |  อ่าน: 339 ครั้ง
 

25 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณพรุกง หมู่ที่  2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  1 ล้านตัว และปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมปอง แสงทอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯ  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

          นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของประชาชน และแสดงถึงความสามัคคี ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพี่น้องประชาชนชาวยะลา ตลอดจนได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์อย่างยั่งยืนสืบไป สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา เทศบาลตำบลยุโป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขายะลา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,565)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,243) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (706) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (665) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (642) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (503) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (480) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (457) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (451) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (429) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000