จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


จัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


25 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณพรุกง หมู่ที่  2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  1 ล้านตัว และปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมปอง แสงทอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯ  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

          นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของประชาชน และแสดงถึงความสามัคคี ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพี่น้องประชาชนชาวยะลา ตลอดจนได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์อย่างยั่งยืนสืบไป สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา ร่วมกับอำเภอเมืองยะลา เทศบาลตำบลยุโป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขายะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ