มอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-17  |   ข่าววันที่: 2018-07-17 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

      17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) จำนวน 45 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน เป็นผู้มอบปัจจัยการผลิต  และ จำนวน 35 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายวิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตา เป็นผู้มอบปัจจัยการผลิต

     ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะได้รับการปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลาดุก/ปลาหมอ/กบ ตามความต้องการเลี้ยงคนละ 1 ชนิด อาหารสำหรับสัตว์น้ำ และบ่อพลาสติกหรือกระชังบก จำนวน 1 ผืน /ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,518)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,211) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (732) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (686) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (646) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (641) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (622) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (562) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (542) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (523) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (514) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (502) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (474) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (459) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (437) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (437) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (435) แบบฟอร์มคำขอ.. (429) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (413) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (404)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000