มอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


      17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) จำนวน 45 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน เป็นผู้มอบปัจจัยการผลิต  และ จำนวน 35 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายวิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตา เป็นผู้มอบปัจจัยการผลิต

     ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะได้รับการปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลาดุก/ปลาหมอ/กบ ตามความต้องการเลี้ยงคนละ 1 ชนิด อาหารสำหรับสัตว์น้ำ และบ่อพลาสติกหรือกระชังบก จำนวน 1 ผืน /ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ