เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


22 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. นายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม กำนัน และ ประชาชนในพื้นที่  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่สระน้ำพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กำกับดูแลโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งมีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 15,000 ตัว และ ปลานิลแดง 3,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และเมื่อสัตว์น้ำเติบโตขึ้นยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจับไปขายเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ