ผลการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ผลการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-04  |   ข่าววันที่: 2018-06-04 |  อ่าน: 363 ครั้ง
 

 1 มิถุนายน 2561 ณ ร้านนิทรรศการปลาสวยงาม บริเวณรอบศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม  3 ประเภท ดังนี้

   1.ประเภทปลากัดครีบสั้น

        รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายอนุพงศ์ สุภาไชยกิจ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายกิติพงศ์ แซ่เซีย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ นายมาฮาดี อาแว และ นายสมาน ดือราแม 

             2.ประเภทปลากัดครีบยาว

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ เชื้อทอง

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธวัชชัย ภักดีไทย

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นส.สนธิลา บุญมาก

       รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภูชิดา แก้วหวานและ นายธวัชชัย ภักดีไทย

             3.ประเภทปลาแปลก 

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายธวัชชัย ภักดีไทย 

ซึ่งการจัดกิจกรรมประกวดปลาสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา (งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  และให้ผู้เลี้ยงปลาได้รู้ได้เข้าใจในมาตรฐานของปลากัดสวยงามแต่ละชนิด การประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ ได้จัดประกวดปลาสวยงามระหว่างวันที่ 28 -30พฤษภาคม 2561 และในการประกวดแข่งขันมีปลาสวยงามเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 72 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภทปลากัดครีบสั้น จำนวน 20 ตัว

2. ประเภทปลากัดครีบยาว จำนวน 51 ตัว

3.ประเภทปลาแปลก จำนวน 1 ตัว

สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดปลาสวยงาม ทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร

         


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,880)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,413) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,003) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (960) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (874) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (858) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (827) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (818) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (805) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (804) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (693) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (673) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (672) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (665) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (634) แบบฟอร์มคำขอ.. (632) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (629) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000