จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์


10 พฤษภาคม 2561  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านประมง ตามโครงการ field day เริ่มต้นฤดูการผลิต ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบันนังสตา , อำเภอเมืองยะลา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอบันนังสตา เน้นการให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้วยหญ้าเนเปียร์  ลำข้าว และอาหารปลาดุก(6:4:1)   สำหรับฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอกรงปินัง  ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง  การผลิตอาหารปลาใช้เอง ร่วมถึงให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงปลา  และฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอเมืองยะลา ได้แนะนำเสนอทางเลือกอาชีพเสริมเรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ฯ มีประมงอำเภอเมืองยะลา ประมงอำเภอบันนังสตา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ