จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-10  |   ข่าววันที่: 2018-05-10 |  อ่าน: 291 ครั้ง
 

10 พฤษภาคม 2561  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านประมง ตามโครงการ field day เริ่มต้นฤดูการผลิต ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบันนังสตา , อำเภอเมืองยะลา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอบันนังสตา เน้นการให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้วยหญ้าเนเปียร์  ลำข้าว และอาหารปลาดุก(6:4:1)   สำหรับฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอกรงปินัง  ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง  การผลิตอาหารปลาใช้เอง ร่วมถึงให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงปลา  และฐานการเรียนรู้ด้านประมงอำเภอเมืองยะลา ได้แนะนำเสนอทางเลือกอาชีพเสริมเรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ฯ มีประมงอำเภอเมืองยะลา ประมงอำเภอบันนังสตา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,878)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,412) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,000) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (955) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (873) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (855) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (826) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (816) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (803) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (799) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (714) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (693) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (672) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (665) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (659) แบบฟอร์มคำขอ.. (631) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (630) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (625) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (623) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (622)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000