ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-07  |   ข่าววันที่: 2018-05-07 |  อ่าน: 202 ครั้ง
 

7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  โดย นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกเยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมนำอาหารและปัจจัยถวายพระภิกษุ-สามเณร ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เทศบาลตำบลบุดี  เทศบาลตำบลคอกช้าง ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,735)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,328) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (868) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (807) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (785) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (737) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (725) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (681) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (658) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (639) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (637) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (619) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (604) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (561) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (557) แบบฟอร์มคำขอ.. (550) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (537) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (525) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (517) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (507)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000