ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-07  |   ข่าววันที่: 2018-05-07 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  โดย นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกเยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมนำอาหารและปัจจัยถวายพระภิกษุ-สามเณร ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เทศบาลตำบลบุดี  เทศบาลตำบลคอกช้าง ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,580)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,252) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (770) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (676) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (674) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (649) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (584) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (563) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (549) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (547) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (533) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (516) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (492) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (468) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (461) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (461) แบบฟอร์มคำขอ.. (449) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (444) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (435)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000