ประชุมประจำเดือน&พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมประจำเดือน&พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-04-05 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 

5 เมษายน 2561  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากท่านประมงจังหวัด และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561   

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,565)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,243) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (706) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (665) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (642) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (503) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (480) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (457) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (451) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (429) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000