ประชุมประจำเดือน&พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมประจำเดือน&พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-04-05 |  อ่าน: 290 ครั้ง
 

5 เมษายน 2561  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากท่านประมงจังหวัด และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561   

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,880)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,414) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,003) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (961) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (874) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (858) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (827) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (820) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (805) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (804) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (695) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (673) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (672) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (665) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (635) แบบฟอร์มคำขอ.. (632) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (630) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000