ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 5 

ข่าวประชาสัมพันธ์


28 มีนาคม 2561 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่  ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”  รุ่นที่  5 จำนวน 48 คนซึ่งมีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่  28- 29  มีนาคม  2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบันนังสาเรง เลขที่ 91/1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจกับเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้นได้ ให้เกษตรกร  รวมถึงให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจสามารถพัฒนาตนเองได้ตามแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของโครงการฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ