ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอธารโต

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอธารโต 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-14 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 

14 มีนาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นำโดย นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ และมีส่วนราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมออกร้านนิทรรศการให้ความรู้แนะนำ การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,831)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,378) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (945) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (874) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (835) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (785) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (770) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (769) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (740) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (738) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (684) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (656) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (644) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (615) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (611) แบบฟอร์มคำขอ.. (594) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (584) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (579) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (571) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (564)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000