ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


9 มีนาคม 2561  นายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน  ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ชุมชนต่อไป ณ แหล่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง  และแหล่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ