ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-09  |   ข่าววันที่: 2018-03-09 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

9 มีนาคม 2561  นายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน  ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ชุมชนต่อไป ณ แหล่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง  และแหล่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,985)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,486) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,247) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,140) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,099) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,066) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,040) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (925) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (894) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (889) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (865) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (792) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (786) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (780) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (778) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (758) แบบฟอร์มคำขอ.. (753) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (745) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (738) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (704)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000