ประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำ เเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำ เเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวริทธิ์ธร  จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการเเทนประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวพรกมล  หนูจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารเเละยุทธศาสตร์ เเละนายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่เพื่อชี้เเจงเเละประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำ เเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น  ตามเเนวทางการพัฒนาส่งเสริม พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เเละอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเเละสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลปะเเต อำเภอยะหา เเละ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ