โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวริทธิ์ธร  จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการเเทน ประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอรามัน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง บริเวณแม่น้ำสายบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำการประมง กิจกรรมย่อยควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   88  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ