ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปี 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางอามีเน๊าะ มะหมัด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เดินทางไปชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง(กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปี 2566 แนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมดาหลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางอามีเน๊าะ มะหมัด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เดินทางไปชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง(กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปี 2566 แนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมดาหลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  160   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  107  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ