ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปลาเรืองแสง ปลาที่ตกแต่งพันธุกรรม GMOs ซึ่งห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามจำหน่าย ห้ามครอบครอง ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำ และสามารถนำพันธุ์ปลามาคืนที่สำนักงานประมงจังหวัดได้ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทวันที่ 13 กันยายน 2565 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปลาเรืองแสง ปลาที่ตกแต่งพันธุกรรม GMOs ซึ่งห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามจำหน่าย ห้ามครอบครอง ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำ และสามารถนำพันธุ์ปลามาคืนที่สำนักงานประมงจังหวัดได้ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  160   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  107  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   88  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ