การให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา และประชาสัมพันธ์การห้ามครอบครอง จำหน่าย พันธุ์ปลาที่มีการตกแต่งพันธุกรรม GMOs หากพบเห็นผู้ใดครอบครองให้ประชาสัมพันธ์ให้นำพันธุ์ปลาส่งคืนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ